تبلیغات
منوآل شاپ - مطالب ابر كتابچه تعمیر كپی sharp
 
 ما را در آپارات دنبال کنید
ارسال تمام سفارشات توسط پست پیشتاز
 • آموزش شارژ کارتریج ، ریست پرینتر ، تعمیر فتوکپی ، پرینتر و فاکس ...
  شنبه 28 فروردین 1395 :: نویسنده : Hamed Mohammadi
   راهنمای تعمیرات دستگاههای كپی Sharp
   DVD سرویس منوآل های فتوكپی Sharp

  بیش از 400 مدل سرویس منوآل و پارت کاتالوگ


  این بسته کتابچه تعمیرات (سرویس منوآل)  و پارت نامبر دستگاه های كپی Sharp شامل مدل های زیر می باشد.كتابها با فرمت PDF و به زبان انگلیسی با قیمتی استثنائی در اختیار شماست.

  این كتابها شامل مطالبی همچون فهرست زیر می باشد:

  • سرویس کدهای مخصوص دستگاه فتوکپی
  • آموزش رفتن به سرویس مد (service mode) برای تنظیم و ریست فتوکپی
  • نحوی بازو و بسته کردن قطعات
  • نحوی کارکرد دستگاه
  • تمام مشکلات به همراه رفع آنها
  • چگونه کارکرد با فتوکپی
  • نحوه برخورد با چراغ های خطا
  • معرفی تمام قطعات
  • نحوی تعویض قطعات
  • و.... 
   
   همه مدل ها بروی یك DVD
  به قیمت 25000 تومان  مدل ها:
  Sharp 1208 Service manual
  Sharp 150 service manual
  Sharp 156 service manual
  Sharp 1622
  Service manual
  Sharp AL 1631  Service Manual
  Sharp AL 1641CS  Service Manual
  Sharp AL 1645CS  Service Manual
  Sharp AL 1620  Service Manual
  Sharp AL 1651CS  Service Manual
  Sharp AL 2050CS  Service Manual
  Sharp AL 800 Service Manual
  Sharp AL 840  Service Manual
  Sharp AL-1457  Service Manual
  Sharp AL-1217  Service Manual
  Sharp AR 150N  Service Manual
  Sharp AR-151E  Service Manual
  Sharp AR 155  Service Manual
  Sharp AR 160  Service Manual
  Sharp AR 161  Service Manual
  Sharp AR 162  Service Manual
  Sharp AR 163  Service Manual
  Sharp AR 200  Service Manual
  Sharp AR 201  Service Manual
  Sharp AR 205  Service Manual
  Sharp AR 206  Service Manual
  Sharp AR 207  Service Manual
  Sharp AR F201  Service Manual
  Sharp AR 235  Service Manual
  Sharp AR 275  Service Manual
  Sharp AR 250  Service Manual
  Sharp AR 280  Service Manual
  Sharp AR 281  Service Manual
  Sharp AR 285  Service Manual
  Sharp AR 286  Service Manual
  Sharp AR 287  Service Manual
  Sharp AR-M312U  Service Manual
  Sharp AR-M420U  Service Manual
  Sharp AR-EF5  Service Manual
   
  Sharp AR-EF6
  Sharp AR 335  Service Manual
  Sharp AR 336  Service Manual
  Sharp AR 337  Service Manual
  Sharp AR 405  Service Manual
  Sharp AR 407  Service Manual
  Sharp AR 501  Service Manual
  Sharp AR 505  Service Manual
  Sharp AR 507  Service Manual
  Sharp AR 550  Service Manual
  Sharp AR 620  Service Manual
  Sharp AR 700  Service Manual
  Sharp AR 5015  Service Manual
  Sharp AR C150  Service Manual
  Sharp AR C160  Service Manual
  Sharp AR C250  Service Manual
  Sharp AR-5132  Service Manual
  Sharp AR-650  Service Manual
  Sharp AR-5015  Service Manual
  Sharp AR-5012  Service Manual
  Sharp AR-5320  Service Manual
  Sharp AR-5316  Service Manual
  Sharp AR-5516  Service Manual
  Sharp AR-5520  Service Manual
  Sharp AR-5618-5620-5623 

  Sharp AR-121E 
  Sharp AR-M350  Service Manual
  Sharp AR-M450  Service Manual
  Sharp ARM-280  Service Manual
  Sharp AM-400DE  Service Manual
  Sharp AM-300  Service Manual
  Sharp_AM_300RA-400PL
  Sharp SFT-4015  Service Manual
  Sharp SF-1116  Service Manual
  Sharp SF-2514  Service Manual
  Sharp SF-2216  Service Manual
  Sharp SF-2414  Service Manual
  Sharp SF-2052  Service Manual
  Sharp SF-2314  Service Manual
  Sharp SF-2022  Service Manual
  Sharp SF-2014/2114  Service Manual
  Sharp SF-2214  Service Manual
  Sharp SF-1118  Service Manual

  Sharp FO-8MK  Service Manual
  Sharp FO-1460  Service Manual
  Sharp FO-47IF  Service Manual
  Sharp FO-6700  Service Manual
  Sharp FO-6600  Service Manual
  Sharp FO-5800  Service Manual
  Sharp FO-5700  Service Manual
  Sharp LC26GA5E  Service Manual
  Sharp LC-13SH1E  Service Manual
  Sharp LC-13S1E  Service Manual
  Sharp LC32GD7  Service Manual
  Sharp LC32BT8EA  Service Manual
  Sharp LC-20S4E  Service Manual
  Sharp LC-20B2EA  Service Manual
  Sharp LC-15C2E  Service Manual
  Sharp LC-15E1E  Service Manual
   Sharp UX-510
  Sharp UX-500  Service Manual
  Sharp DV5150H  Service Manual
  Sharp 70DES03S  Service Manual
  Sharp 70CS03S  Service Manual
  Sharp Z-52  Service Manual
  Sharp Z-20  Service Manual

      Sharp AL-1000 Service Manual
      Sharp AL-1010 Service Manual
      Sharp AL-1020 Service Manual
      Sharp AL-1041 Service Manual
      Sharp AL-10PK Service Manual
      Sharp AL-11PK Service Manual
      Sharp AL-1200 Service Manual
      Sharp AL-1215 Service Manual
      Sharp AL-1217 Service Manual
      Sharp AL-1220 Service Manual
      Sharp AL-1250 Service Manual
  Sharp AL-1457 Service Manual
      Sharp AL-1530CS Service Manual
      Sharp AL-1540CS Service Manual
      Sharp AL-1550 Service Manual
      Sharp AL-1551CS Service Manual
  Sharp AL-1633 Service Manual
      Sharp AL-1642CS Service Manual
      Sharp AL-1644 Service Manual
      Sharp AL-1651CS Service Manual
      Sharp AL-1655CS Service Manual
      Sharp AL-2030 Service Manual
      Sharp AL-2030 Service Manual
      Sharp AL-2040CS Service Manual
      Sharp AL-2040CS Service Manual
      Sharp AL-2050CS Service Manual
      Sharp AL-800 Service Manual
      Sharp AL-800 Service Manual
      Sharp AL-840 Service Manual
      Sharp AL-840 Service Manual
  Sharp AL-841 Service Manual
      Sharp AM-900 Service Manual
      Sharp AR-1118 Service Manual
      Sharp AR-120E Service Manual
      Sharp AR-122E N Service Manual & Parts Guide
      Sharp AR-123E Service Manual & Parts Guide
      Sharp AR-150 Service Manual
      Sharp AR-150E Service Manual
      Sharp AR-152E N Service Manual & Parts Guide
      Sharp AR-153E N Service Manual & Parts Guide
      Sharp AR-155 Service Manual
      Sharp AR-157E N Service Manual & Parts Guide
      Sharp AR-160 Service Manual
      Sharp AR-161 Service Manual
      Sharp AR-162 Service Manual
      Sharp AR-163 Service Manual
      Sharp AR-200 Service Manual
      Sharp AR-201 Service Manual
      Sharp AR-205 Service Manual
      Sharp AR-206 Service Manual
      Sharp AR-207 Service Manual
      Sharp AR-208D Service Manual
      Sharp AR-208S Service Manual
      Sharp AR-235 Service Manual
      Sharp AR-250 Service Manual
      Sharp AR-275 Service Manual
      Sharp AR-280 Service Manual
      Sharp AR-281 Service Manual
      Sharp AR-285 Service Manual
      Sharp AR-286 Service Manual
      Sharp AR-287 Service Manual
     Sharp AR-335 Service Manual
      Sharp AR-336 Service Manual
      Sharp AR-337 Service Manual
       Sharp AR-405 Service Manual
      Sharp AR-407 Service Manual
      Sharp AR-501 Service Manual
      Sharp AR-5012 Service Manual
      Sharp AR-5015 Service Manual
      Sharp AR-505 Service Manual
       Sharp AR-507 Service Manual
      Sharp AR-5127 Service Manual
      Sharp AR-5132 Service Manual
      Sharp AR-5316 Service Manual
      Sharp AR-5320 Service Manual
      Sharp AR-5415 Service Manual
      Sharp AR-5516 Service Manual
      Sharp AR-5516D Service Manual
      Sharp AR-5516S Service Manual
      Sharp AR-5520 Service Manual
      Sharp AR-5520D Service Manual
      Sharp AR-5520S Service Manual
      Sharp AR-5625 Service Manual
      Sharp AR-5631 Service Manual
      Sharp AR-810 Field Service Handbook
      Sharp AR-CF2 Service Manual
      Sharp AR-F151 Service Manual
      Sharp AR-F201 Service Manual
      Sharp AR-M160 Service Manual
      Sharp AR-M161 Service Manual
      Sharp AR-M205 Service Manual
      Sharp AR-M206 Service Manual
      Sharp AR-M236 Service Manual
      Sharp AR-M237 Service Manual
      Sharp AR-M256 Service Manual
      Sharp AR-M257 Service Manual
      Sharp AR-M258 Service Manual
      Sharp AR-M276 Service Manual
      Sharp AR-M277 Service Manual
      Sharp AR-M280N Service Manual
      Sharp AR-M280U Service Manual
      Sharp AR-M316 Service Manual
      Sharp AR-M317 Service Manual
      Sharp AR-M318 Service Manual
      Sharp AR-M350 Service Manual
      Sharp AR-M350N Service Manual
      Sharp AR-M350U Service Manual
      Sharp AR-M351N Service Manual
      Sharp AR-M351U Service Manual
      Sharp AR-M355U Service Manual
      Sharp AR-M450 Service Manual
      Sharp AR-M450N Service Manual
      Sharp AR-M450U Service Manual
      Sharp AR-M451N Service Manual
      Sharp AR-M451U Service Manual
     Sharp AR-M550-M620-M700
  Sharp AR-M455U Service Manual
      Sharp AR-NB2 Service Manual
      Sharp AR-RP1 Service Manual
      Sharp DM-2000 Service Manual
      Sharp MX-2300G Service Manual
      Sharp MX-2300N Service Manual
      Sharp MX-2600G Service Manual
      Sharp MX-2600N Service Manual
      Sharp MX-2700G Service Manual
      Sharp MX-2700N Service Manual
      Sharp MX-3100G Service Manual
      Sharp MX-3100N Service Manual
      Sharp MX-3500N Service Manual
      Sharp MX-3501N Service Manual
      Sharp MX-4500N Service Manual
      Sharp MX-4501N Service Manual
      Sharp MX-B401 Service Manual
      Sharp MX-M282N Service Manual
      Sharp MX-M283 N Service Manual
      Sharp MX-M350 Service Manual
      Sharp MX-M350N Service Manual
      Sharp MX-M362N Service Manual
      Sharp MX-M363N Service Manual
      Sharp MX-M363U Service Manual
      Sharp MX-M450 N Service Manual
      Sharp MX-M450 U Service Manual
      Sharp MX-M452N Service Manual
      Sharp MX-M453N Service Manual
      Sharp MX-M453U Service Manual
      Sharp MX-M502N Service Manual
      Sharp MX-M503N Service Manual
      Sharp MX5500-MX6200-MX7000
  Sharp MX-M503U Service Manual
      Sharp SD-2060 Service Manual
      Sharp SD-2260 Service Manual
      Sharp SD-4085 Finisher Field Service Manual
      Sharp SD-F202 Finisher Field Service Manual
      Sharp SF-1116 Service Manual
      
  Sharp SF-1118 Service Manual
      Sharp SF-2025 Service Manual
      Sharp SF-2025 Service Manual
      Sharp SF-2030 Service Manual
      Sharp SF-2030 Service Manual
      Sharp SF-2040 Service Manual
  Sharp SF-2050 Service Manual
      Sharp SF-2216 Service Manual
      Sharp SF-2218 Service Manual
      Sharp SF-2314 Service Manual
      Sharp SF-2414 Service Manual
      Sharp SF-2514 Service Manual
      Sharp SF-2540 Service Manual
      Sharp SF-7800 Service Manual
      Sharp SF-7850 Service Manual
      Sharp SF-8500 Service Manual
      Sharp SF-8800 Service Manual
      Sharp SF-C52 Service Manual
      Sharp SF-D20 Service Manual
      Sharp SF-D20 Service Manual
      Sharp SF-D20 Service Manual
      Sharp SF-D21 Service Manual
      Sharp SF-D21 Service Manual
      Sharp SF-D21 Service Manual
      Sharp SF-D23 Service Manual
      Sharp SF-D23 Service Manual
      Sharp SF-D24 Service Manual
      Sharp SF-DM11 Service Manual
      Sharp SF-DM11 Service Manual
      Sharp SF-DM11 Service Manual
      Sharp SF-DM11 Service Manual
      Sharp SF-DM11 Service Manual
      Sharp SFT 4015 Service Manual


  Parts Guide's

  Sharp AL-1010 Parts Guide
  Sharp AL-1020 Parts Guide
  Sharp AL-1041 Parts Guide
  Sharp AL-1210 Parts Guide
  Sharp AL-1215 Parts Guide
  Sharp AL-1220 Parts Guide
  Sharp AL-1241 Parts Guide
  Sharp AL-1340 Parts Guide
  Sharp AL-1451 Parts Guide
  Sharp AL-1250 Parts Guide
  Sharp AL-1457 Parts Guide
  Sharp AL-1530CS Parts Guide
  Sharp AL-1540CS Parts Guide
  Sharp AL-1551 Parts Guide
  Sharp AL-1551CS Parts Guide
  Sharp AL-1556 Parts Guide
  Sharp AL-1566 Parts Guide
  Sharp AL-1566 Parts Guide
  Sharp AL-1651CS Parts Guide
  Sharp AL-1655CS Parts Guide
  Sharp AL-1661CS Parts Guide
  Sharp AL-800 Parts Guide
  Sharp AL-840 Parts Guide
  Sharp AM-400DE Parts Guide
  Sharp AR-1118 Parts Guide
  Sharp AR-141G Parts Guide
  Sharp AR-141S Parts Guide
  Sharp AR-150 Parts Guide
  Sharp AR-155 Parts Guide
  Sharp AR-160M Parts Guide
  Sharp AR-200M Parts Guide
  Sharp AR-203E Parts Guide
  Sharp AR-205 Parts Guide
  Sharp AR-215 Parts Guide
  Sharp AR-250 Parts Guide
  Sharp AR-275 Parts Guide
  Sharp AR-280 Parts Guide
  Sharp AR-281 Parts Guide
  Sharp AR-285 Parts Guide
  Sharp AR-286 Parts Guide
  Sharp AR-287 Circuit Diagram
  Sharp AR-287 Parts Guide
  Sharp AR-287 Parts Guide
  Sharp AR-311N Parts Guide
  Sharp AR-335 Parts Guide
  Sharp AR-336 Parts Guide
  Sharp AR-337 Circuit Diagram
  Sharp AR-337 Parts Guide
  Sharp AR-337 Parts Guide
  Sharp AR-351N Parts Guide
  Sharp AR-405 Parts Guide
  Sharp AR-407 Circuit Diagram
  Sharp AR-407 Parts Guide
  Sharp AR-407 Parts Guide
  Sharp AR-451N Parts Guide
  Sharp AR-501 Parts Guide
  Sharp AR-5012 Parts Guide
  Sharp AR-505 Parts Guide
  Sharp AR-507 Circuit Diagram
  Sharp AR-507 Parts Guide
  Sharp AR-507 Parts Guide
  Sharp AR-5127 Parts Guide
  Sharp AR-5127 Parts Guide
  Sharp AR-5220 Parts Guide
  Sharp AR-5316 Parts Guide
  Sharp AR-5320 Parts Guide
  Sharp AR-555S Parts Guide
  Sharp AR-625S Parts Guide
  Sharp AR-650 Parts Guide
  Sharp AR-651 Parts Guide
  Sharp AR-810 Parts Guide
  Sharp AR-C260 Parts Guide
  Sharp AR-C260F Parts Guide
  Sharp AR-C260FP Parts Guide
  Sharp AR-C260M Parts Guide
  Sharp AR-C260S Parts Guide
  Sharp AR-C330 Parts Guide
  Sharp AR-EF3 Parts Guide
  Sharp AR-EF4 Parts Guide
  Sharp AR-F151 Parts Guide
  Sharp AR-M160 Parts Guide
  Sharp AR-M205 Parts Guide
  Sharp AR-M208 Parts Guide
  Sharp AR-M208N Parts Guide
  Sharp AR-M236 Parts Guide
  Sharp AR-M237 Parts Guide
  Sharp AR-M276 Parts Guide
  Sharp AR-M277 Parts Guide
  Sharp AR-M355N Parts Guide
  Sharp AR-M455N Parts Guide
  Sharp AR-M550N Parts Guide
  Sharp AR-M550U Parts Guide
  Sharp AR-M620N Parts Guide
  Sharp AR-M620U Parts Guide
  Sharp AR-N275 Parts Guide
  Sharp AR-RK2 Parts Guide
  Sharp AR-RK2 Parts Guide
  Sharp AR-RP1 Parts Guide
  Sharp AR-S650 Parts Guide
  Sharp AR5420 Parts Guide
  Sharp DM-2000 Parts Guide
  Sharp FO-DC550 Parts Guide
  Sharp MX-2010U Parts Guide
  Sharp MX-2310F Parts Guide
  Sharp MX-2310U Parts Guide
  Sharp MX-2610FN Parts Guide
  Sharp MX-2610N Parts Guide
  Sharp MX-3110FN Parts Guide
  Sharp MX-3110N Parts Guide
  Sharp MX-3500FN Parts Guide
  Sharp MX-3500N Parts Guide
  Sharp MX-3501FN Parts Guide
  Sharp MX-3501N Parts Guide
  Sharp MX-3610FN Parts Guide
  Sharp MX-3610N Parts Guide
  Sharp MX-4500FN Parts Guide
  Sharp MX-4500N Parts Guide
  Sharp MX-4501FN Parts Guide
  Sharp MX-4501N Parts Guide
  Sharp MX-C310 Parts Guide
  Sharp MX-C311 Parts Guide
  Sharp MX-C380 Parts Guide
  Sharp MX-C381 Parts Guide
  Sharp MX-C400 Parts Guide
  Sharp MX-C401 Parts Guide
  Sharp MX-EFX1 Parts Guide
  Sharp MX-EFX2 Parts Guide
  Sharp MX-HD10 Parts Guide
  Sharp MX-KB11 Parts Guide
  Sharp MX-M350N Parts Guide
  Sharp MX-M350U Parts Guide
  Sharp MX-M450 Parts Guide
  Sharp MX-M450F Parts Guide
  Sharp MX-M450N Parts Guide
  Sharp MX-M450U Parts Guide
  Sharp MX-RP12 Parts Guide
  Sharp MX-TR12 Parts Guide
  Sharp MX-TR13 Parts Guide
  Sharp MX-VR11 Parts Guide
  Sharp SD-2060 Parts Guide
  Sharp SF-2025 Parts Guide
  Sharp SF-2025H Parts Guide
  Sharp SF-2030 Parts Guide
  Sharp SF-2030H Parts Guide
  Sharp SF-2040 Parts Guide
  Sharp SF-2040H Parts Guide
  Sharp SF-2052 Parts Catalouge
  Sharp SF-2218 Parts Guide
  Sharp SF-2530N Parts Guide
  Sharp SF-2540N Parts Guide
  Sharp AL-1556 Parts Guide
  Sharp AL-800 Circuit Diagrams
  Sharp AL-840 Circuit Diagrams
  Sharp AR-235 Parts Guide
  Sharp AR-650 Service Handbook & Schematic
  Sharp AR-651 Field Service Handbook
  Sharp SD-2060L Parts Guide
  Sharp MX-M502N Catalouge


  همچنین شامل Part Guide مدل های زیر هست :

  Sharp B/W Copiers

  AL-1000
  AL-1556, AL-1566, AL-1651CS, AL-1655CS, AL-1661CS
  AL-2020, AL-2030, AL-2035, AL-2040, AL-2040CS
  AL-2050, AL-2050CS, AL-2060
  AR-122E, AR-152E, AR-153E AR-157E
  AR-160, AR-161 (AR-200)
  AR-162, AR-163, AR-201, AR-206, AR-207
  AR-168S, AR-168D
  AR-200
  AR-205
  AR-208S, AR-208D
  AR-235, AR-275
  AR-287, AR-337, AR-407
  AR-280, AR-285, AR-335
  AR-281, AR-286, AR-336
  AR-250, AR-405, AR-505
  AR-501, AR-507
  AR-650
  AR-651, AR-810
  AR-800
  AR-5316
  AR-BC260
  AR-M160, AR-M205, AR-5220
  AR-M162, AR-M207, AR-M165
  AR-M162E, AR-M207E
  AR-M208
  AR-M257, AR-M317
  AR-M236, AR-M237, AR-M276, AR-M277
  AR-M280
  AR-M350, AR-M450 #1
  AR-P350, AR-P450 Print Engine
  AR-M351N, AR-M355N, AR-M451N, AR-M455N, AR-EF3, AR-RK2
  AR-M351U, AR-M355U, AR-M451U, AR-M455U, AR-EF3, AR-RK2
  AR-555S, AR-625S, AR-705S, AR-M550N, AR-M550U,
  AR-M620N, AR-M620U, AR-M700N, AR-M700U
  MX-M232D
  SD-2060
  SD-3062
  SF-1118
  SF-2014, SF-2114, SF-2214
  SF-7300, SF-7350

  Sharp Color Copiers

  AR-C160, AR-C270, AR-C280
  AR-C250
  AR-C260, AR-C260M
  MX-3500, MX-3501, MX-4500, MX-4501
  MX-6201N, MX-7001N

  Sharp Copier Accessories

  AR-D13, AR-D14, AR-D15, AR-MU1, AR-DC1
  AR-D24, AR-D25 (2nd Drawer for AR-M160, AR-M162, AR-M205, AR-M207)
  AR-D33 (2nd Drawer for AR-208D, AR-208S)
  AR-DU3, ARDU4
  AR-F15, AR-F16, AR-PN4
  AR-FN6
  AR-FN8, AR-FN9, AR-PN2
  AR-LC6
  AR-PE2 (Print Controller for AR-C160)
  AR-SP6, AR-RP6 (ADF for AR-M160, AR-M205, AR-5220)
  AR-SP2 (ADF for AR-160, AR-161, AR-200)
  AR-SP6N, AR-RP6N (ADF for AR-M162, AR-M207)
  AR-SP10, AR-RP10 (ADF for MX-M232D)

  Sharp Fax Machines

  FO-1470 (UX-510A)
  FO-2850
  FO-2970M
  FO-3150
  FO-4400
  FO-4450
  FO-4470
  FO-4500
  FO-4650
  FO-4700
  FO-4970
  FO-5500
  FO-5550
  FO-5700
  FO-5800
  FO-6600
  FO-6700
  FO-DC500
  FO-DC550
  FO-DC600

  همه مدل ها بروی یك DVD
   قیمت 25000 تومان
  موضوع : فروشگاه، 
  برچسب ها : سرویس منوآل كپی شارپ، كتابچه تعمیر كپی sharp، سرویس منوآل sharp، تعمیر دستگاه كپی sharp، آموزش تعمیر فتوکپی، DVD آموزش تعمیرات فتوکپی شارپ،